درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 پنج باغبان کنار یکدیگر باغ دارند. در این باغ ها سه نوع بذر پرورش می دهند.
میوه شامل:(سیب, گلابی, زرد آلو, گیلاس)
سبزی جات شامل:(پیاز, هویج, کلم, کدو)
گل شامل:(رز, لاله, زنبق و میخک)

1. آنها مجموعا دوازده محصول مختلف پرورش میدهند.
2. هر کس دقیقا چهار محصول دارد.
3. هر محصول در یک باغچه قرار دارد.
4. فقط یک محصول هست که در چهار باغچه موجود میباشد.
5. فقط در یک باغچه، سه نوع بذر کشت شده.
6. در یک باغ، فقط یک نوع بذر کاشته شده.
7. گلابی‌ها فقط در باغ اول و باغ آخر وجود دارند.
8. باغ پل در وسط قرار دارد ولی در آن زنبقی نیست.
9. کسی که میخک پرورش میدهد، سبزیجات دیگر را نمیکارد.
10. کسی که رز دارد، کلم پرورش نمیدهد.
11. کسی که زردآلو دارد، کلم و کدو هم میکارد.
12. اولین باغچه، سیب هم دارد.
13. فقط در دو باغچه، گیلاس وجود دارد.
14. در باغ سام، پیاز و گیلاس هست.
15. لوک فقط دو نوع میوه پرورش میدهد.
16. فقط در دو باغ، لاله کشت میشود.
17. یک باغ سیب دارد.
18. فقط در یک باغ که کنار باغ ریک است، کلم کشت میشود.
19. باغ سام در دو انتها قرار ندارد.
20. هنک نه سبزی میکارد و نه میخک.
21. پل سه نوع سبزی دارد.

محصولات هر کدام از باغبان‌ها را مشخص کنید.


ن : رضا
ت : جمعه 21 مهر‌ماه سال 1391
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امکانات جانبی